Menu

Antique Persian Tribal Collectibles / Qashqai

Call (212) 397-9060 for more images of antique Persian Tribal Collectibles and antique Qashqai rugs
Antique Qashqai Rug
21769 / 4.0 x 5.0
Antique Qashqai Rug
21939 / 2.8 x 5.3
Antique Qashqai Rug
22203 / 4.1 x 5.11
Antique Qashqai Rug
21760 / 4.4 x 6.3
Antique Qashqai Rug
21956 / 4.5 x 6.4
Antique Qashqai Rug
31727 / 4.7 x 6.9
Antique Qashqai Rug
7060 / 4.0 x 7.0
Antique Qashqai Carpet
103 / 6.3 x 7.8