Menu

Antique Persian / Nain

Call (212) 397-9060 for more images of antique Persian and antique Nain rugs
Fine Nain Rug
21812 / 3.8 x 5.5
Fine Nain Rug
1061 / 3.8 x 5.9
Fine Nain Rug
22029 / 5.0 x 7.0
Fine Persian Nain Rug
21735 / 5.0 x 7.1
Fine Nain Rug
1094 / 5.0 x 7.5
Fine Nain Rug
31072 / 5.3 x 7.6
Fine Nain Rug
21547 / 5.1 x 8.0
Fine Nain Rug
3266 / 5.6 x 8.3
Fine Nain Rug
31073 / 5.5 x 8.8
Fine Old Nain Carpet
21250 / 9.3 x 12.11